Mailaren artxiboa "Sin categoría"

Amaraunaren harixeri tiraka

2012/01/18

Amaraun guztien artian haundixenian erortzera juan naiz. Masma bariko amarauna izanda be, baiña, ez pentsau gero bertatik beste barik, errez urten leikianik. Konturau orduko masmaren batek ahuan zer sartu lortzeko asmoz egindako tranpan ez atzera ez aurrera, bertatik urten ezinda geratu naiz. Eta situaziñuak hobera egin bittartian, eta honeri bueltia emon aurretik, hamendik zelan hanka egin asmatziak luze joko dabela gero eta argixau ikusten dotenez, denporia moduren batian aprobetxatzen hastia komeni jata. Komeni baiño gehixago amaraunian pasau biharreko denporia ahalik eta onduen betetzeko premiñia da nik dakatena, batez be burua oiñ arte egon dan tokixan egoten segitzia nahi badot. Eta betidanik letrekiko euki izan doten afiziñuarekin akordauta, kazetaritza ikasi eta horretan biharrian hastiarekin batera ofiziua (eta biziua!!) izatera pasau zan afiziñuari atzera be helduko detsatela erabagi dot. Eguneroko albiste-agendatik aldendu eta plazer hutsagaittik idazten hasiko naiz atzera be, amaraunaren harixeri tira eta tira…