2014ko Apirilak 20, Igandea. 11:00


BILATZAILEA

ROSA MARTINEZ-ALCOCER: “Antzerkiaren pozoia barrenean daramat”

Antzerki Jardunaldiek martitzenean biziko dute egunik eibartarrena. ‘Un loco de desatar (las paradojas de El Cosmico)’ antzezlana eskainiko da Coliseoan 20.30etan, eta eszenatoki gainean (Sardo), antzerkiaren zuzendaritzan (Rosa Martinez-Alcocer) eta lanaren autoretzan (Juan Sanchez Vallejo) eibartar bana ditu.

-Autore eibartarra, zuzendari eibartarra eta aktore eibartarra ditu antzezlanak. Zer irtetzen da guzti horretatik?
Hilaren 20an Antzerki Jardunaldietan ikusiko den antzezlana (barreak). Azaroan estreinatu genuen, Eibarren, eta publikoak oso ondo hartu du. Muturrera eramandako pertsonaia aurkezten da bertan, itxialdian dagoen zoro bat, eta bizitza berriaren aurrean duen beldurra erakusten du. Publikoarekin ondo enpatizatzen du eta denak identifikatzen gara pixka bat pertsonaiarekin. Bestetik, Sardok egiten duen lana nekeza da, ordubeteko monologoa, eta pertsonaiaren egoera emozional zaila irudikatzen du. Gaitza da eta, gainera, hainbat pertsonai antzezten ditu. Publikoak Sardoren lana baloratzen duela esango nuke. Orduan, nahasketa harrigarria izan da, baina lasaia (barreak).
-Sardo da antzezlaneko aktore bakarra. Zuzendari bezala, errezagoa da zuretzat horrela izatea?
Ez, ezberdina da. Komunikazio asko egon behar da zuzendaritza eta aktorearen artean horrelako kasuetan. Zorionez, gure artean konplizitate handia zegoen, antzerki-tailerretik kideak baikara. Horrek lana asko errezten du. Konplizitatea beti da garrantzisua alde bien artean, baina aktore gehiago badaude, ihesbide gehiago dago; Sardok ez du ihesbiderik izan ni ezik (barreak). Prozesua, zentzu horretan, latza (batez ere Sardorentzat) eta arina izan da era berean. Gorputzak eskatzen zigun erritmoan egin dugu lan, errespetu handiz.
-Nola sortu zen proiektua?
Sardoren ekimenez. Berak orain dela asko zeukan lan hau egiteko gogoa, Juan Sanchez Vallejo autorearen oso laguna baita. Pertsonai horiek antzezteko lan bati buruz egiten zuten berba; bizitza errealeko pertsonak direnak, Juanek izan dituen pazienteak izan baitira. ‘Kosmikoa’, Sardok egiten duen pertsonaia, Juanek ezagututako pertsonen arteko sintesia da. Imaginazio puntutxoa dauka, antzerkia izateko behar dena. Momentu batean, Sardo Eibarren zegoen eta lan egitea nahi zuen. “Zergatik ez dugu ideia hura berreskuratzen?”, esan zion Juani. Azken honek zirriborroa eginda zeukan eta Sardori eman zion. Testua konpontzen hasten dira eta Sardok deitzen dit esanez antzezlana nik zuzentzea nahi duela. Sardo eta biok Claudia Hochman zuzendari argentinarra ondo ezagutzen dugunez, testua bidali, eta berak egokitzapena egin eta dramaturgia sortzen du. Bere proposamena kontuan hartuta, gure artean talde-lana hasten dugu eta sortu zen dena. Pozik nago Sardok abentura honetan parte-hartzeko konbentzitu izanagatik.
-Antzezlan honetan zuzendari lanak egiten dituzu, baina aktorea ere bazara.
Bai, baina momentu hontan ez nabil lanean aktore bezala. Ez ditut ateak ixten, baina zuzendaritzan egotea nahiago dut azkenaldian. Aktore bezala zaudenean gehiago bidaiatu behar duzu, pertsonaia zureganatzeko prozesu batean konprometitu, eta abar. Antzezpenetik kanpo, bestetik, ordutegi egonkorragoa daukazu, bizitza bareagoa (nahiz eta antzerkian ez egon ezer oso egonkorra). Momentuaren arabera, gauza bat bestea baino nahiago duzu. Antzerkiarekin zerikusia duen edozertan aritzea gustatzen zait. Egiten dakidana da, antzerkiaren pozoia barrenean daramat eta, nik esaten dudan bezala, horrelakoa egitera kondenatuak gaude (barreak).
-Taldean hainbeste eibartar egonik, berezia izango da martitzeneko saioa?
Antzerki Jardunaldiek kalitatea, programazio osatua, publiko egonkorra eta publiko kantitate handia daukate, beraz, arrakasta izaten dute berez. Orduan, guretzat plazerra da hor parte-hartzea, antzerki-talde guztientzat gozokia baita. Eibarrera antzeztera etorri naizen bakoitzean emozionatu egin naiz, eta orain ere.

Iragarki laburrak

subir

 • 1. Etxebizitza

  1.1 Salgai

  - – Pisua salgai J.A. Mogel kalean. 3 logela, balkoi-egongela eta sukaldea. Ganbara handia. Dena kanpora begira. Bizitzera sartzeko moduan. Tel. 681-223

  - – Babes Ofizialeko pisua salgai Soraluzen. 3 logela, trasteroa eta garajea. 80 m2. Tel. 637-321970 eta 635-728510.

  - – Aldapa barik bizitzeko aukera ezinhobea. Pisua salgai Fermin Calbetonen. Garaje-trasteroa aukeran. Tel. 646-680445.

  - – Babes Ofizialeko pisua salgai Barakaldo kalean. 2 logela eta garajea trasteroarekin. Tel. 660-736526.


 • 1. Etxebizitza

  1.2 Errentan

  - – Pisua eguzkitsu eta zabala alokagai Eibarren, bariantetik gertu. 3 logela, 2 bainu, sukalde-jangela, egongela eta terraza handia. Sartze

  - – Logela alokagai konpartitutako pisuan. Amañako dorreetan. Tel. 650-916914.

  - – Estreinatzeko pisua alokagai Bidebarrieta kalean. Guztiz berriztuta eta jantzita. 2 logela eta egongela handia. Tel. 652-764566.

  - – Eibarko bikote gazteak pisua hartuko luke errentan Eibarren. Tel. 619-935095.

  - – Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarko erdialdean. Tel. 618-354218.

  - – Buhardilla alokagai Ubitxan. Igogailluarekin. Atonduta eta bizitzera sartzeko moduan. Prezio interesgarria. Tel. 620-611718.

  - – Bikoteak pisua behar du alokairuan. Tel. 688-867226.


 • 3. Lokalak

  3.2 Errentan

  - – Aparkatzeko plaza alokagai Txomon. Tel. 658-710898.

  - – Lokala alokagai Otaola Etorbidean (1. solairua). 25 m2. Komun berria. Baita koadrilentzat ere. Tel. 681-303507.


 • 4. Lana

  4.1 Lan bila

  - – Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 625-895460. Carmen Maria.

  - – Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 638-835824. Oneida.

  - – Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 686-052084.

  - – Mutila eskaintzen da kamarero jarduteko. Esperientzia. Tel. 692-332871.

  - – Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 662-012834.

  - – Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Arratsaldez eta asteburuetan. Tel. 638-824278.

  - – Neska eskaintzen da edozein lanetarako. Interna. Tel. 632-337083.

  - – Neska eskaintzen da edozein lanetarako. Interna. Tel. 632-054894.

  - – Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko, etxeko lanak egiteko eta kamarera jarduteko. Tel. 652-352419.

  - – Emakume euskalduna eskaintzen da etxean laguntzeko: plantxa egin, ... Tel. 661-075520.

  - – Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 626-197219.

  - – Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 653-473375.

  - – Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko, soziedade edo pegorak garbitzeko, etabar. Orduka eta asteburuetan. Tel. 631-004374.

  - – Emakumea eskaintzen da goizez eta asteburuetan lan egiteko. Laguntzaile tituluarekin. Tel. 616-607121 eta 943-207183.

  - – Neska euskalduna eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta pegorak garbitzeko. Tel. 617-571210.

  - – Neska euskalduna eskaintzen da lanerako. Ikasketak: integrazio soziala eta erizaintza laguntzailea. Tel. 646-644125.

  - – Emakume arduratsua eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxea garbitzeko. Esperientzia. Tel. 618-444081.

  - – Neska eskaintzen da garbiketak egiteko eta nagusiak zaintzeko. Tel. 625-814727.

  - – Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 605-720298.

  - – Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 674-259376.

  - – Mutila eskaintzen da kamarero jarduteko, pintore moduan, sukaldari-laguntzaile eta nagusiak zaintzeko. Tel. 647-898016.

  - – Emakumea eskaintzen da goizez garbiketak egiteko eta nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 943-127018.

  - – Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 636-362251.

  - – Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 669-311385.

  - – Neska euskalduna eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Magisteritzan diplomatua atzerriko hizkuntzan. Tel. 664-558932

  - – Emakume arduratsua eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko garbiketak egiteko. Tel. 608-376387.

  - – Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Erreferentziak. Tel. 600-855686.

  - – Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko, eraikuntzan jarduteko eta beste edozein lanetarako. Tel. 652-579445.

  - – Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 618-354218.

  - – Neska eskaintzen da edozein lanetarako: zainketa, garbiketa, sukaldean lagundu. Tel. 698-567680.

  - – Neska eskaintzen da edozein lanetarako. Tel. 680-526228.

  - – Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Esperientzia. Tel. 943-531378 eta 690-925929.

  - – Neska eskaintzen da edozein lanetarako. Tel. 608-886701.

  - – Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 690-064225.

  - – Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 627-652870.

  - – Neska arduratsua eskaintzen da garbiketak eta etxeko lanak egiteko. Orduka eta asteburuetan. Tel. 639-611454.

  - – Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta igeltsero jarduteko. Tel. 638-560617.


 • 4. Lana

  4.2 Langile bila

  - – Kamarera euskalduna eta sukaldaria behar dira Eibarko jatetxe batean. Curriculum-a eta argazkia bidali Eibarko 46 posta-kutxatilara.

  - – Kamareroak behar dira Eibarko taberna batean. Euskaraz jakitea ezinbestekoa. Tel. 697-245186.

  - – Martxa betean dagoen negozioaren %50 salgai. Jornada osoko lana izateko aukera. Tel. 653-021169.


 • 5. Irakaskuntza

  5.1 Eskaerak

  - – Ingeniaritza Industriala egiten diharduen ikasleak karrera bera egin duen irakaslea behar du klase partikularrak hartzeko. Tel. 639-423673.


 • 5. Irakaskuntza

  5.2 Eskaintzak

  - – DBH, Batxilergo, Diplomatura eta Lizentziaturako Matematikak, Estatistika eta Kontabilitatea ematen dira. Tel. 685-739709.


 • 6. Denetarik

  6.1 Salgai

  - – Mugikortasun-garabia salgai. Tel. 658-710829.

  - – Bigarren eskuko Miele hozkailua eta Aspes garbigailua, eta Fagor ontzi-garbigailu berria salgai. 399 eurotan hirurak. Tel. 625-700365.

  - – Pegorarako eskilarak salbatzeko aparatua salgai. Prezioa adosteko. Tel. 943-200358.


 • 6. Denetarik

  6.2 Eman

  - – Eibar Sahara Elkarteak mahaiak eta apalategiak behar ditu. Tel. 665-704137.


bajar

HAUTESKUNDEAK 2012

Elkarrizketak

subir

 • Begoña Cabaleiro (Emaus-Ekocenter): "Ekocenterra bigarren eskuko denda baino askoz gehiago da"

  Eibarko EH Bilduk alternatEIBAR izenburuari jarraituta antolatu dituen hitzaldi sortaren barruan, gaur (martitzena, hilak 8) hondakinen berrerabilpenaz berba egingo dute Emaus fundazioko ordezkariek, 19.00etan Portalean. Birziklapenari etekinik handiena ateratzeko kontuetan adituak dira Emaus fundaziokoak. Adibiderik garbiena euren eskutik sortutako Ekocenterrak dira.

  - Zer da Ekocenter bat?Toki bat baino gehiago, ahalik eta hondakin gutxien sortzea ahalbidetzen...


 • Jon Etxabek ondo gogoan dituenak (Zamoran bizitakoa ez ahazteko)

  Altzolan jaiotakoa bada ere, Eibarrekin lotura handia izan du Jon Etxabek. Eta izaten jarraitzen du: Etxarrin azken urteak egin eta gero, badira lau hilabete berriro Eibarrera etorri dela. Azitainen ere bost urte eman zituen apaiz Francoren sasoian, atxilotu eta Zamorako kartzelara eraman zuten arte. Bost egunez torturak jasan eta gero, zortzi urte egin zituen han eta bertako bizipenak kontatzen ditu gaur (martitzena, hilak 8) 19.00etan Portalean aurkeztuko duen Zamorako Landan liburuan, bere oroitzapen eta iritziekin. Berarekin izango dira Jesus Gutierrez historiagilea eta Xabier Amuriza bertsolaria.

  - Zergatik erabaki duzu liburua argitaratzea?Amuriza bertsolaria eta, nire moduan, kartzelan...


 • Maider Castillo: Mende laurdena foballean... eta jarraitzeko gogoarekin

  Emakume gutxi izango dira foballean Maider Castillo eibartarrak egiten diharduen ibilbidea burutzeko gauza. 1989an Eibartarrak-en hasi zen eta hamar urte geroago Torrejonera egin zuen jauzia, han bi denboraldi egin eta Levantera pasatzeko. Hamalaugarren denboraldia dihardu egiten Valentziako taldean. Taldeko kapitaina da eta, Superligako hainbat titulu irabazteaz gain, selekzioan ere askotan izan da. Pilak ez zaizkio gastatu eta oraingoz goi mailan jardutea besterik ez du buruan.

  - Zelan gogoratzen duzu Eibartarrak-ekin jokatu zenuen sasoi hura?Bestelako foballa zen hura....


 • Gabriel Ruiz, sendagilea: "Bihotzak nahiago du arineketan egitea ibiltzea baino"

  Bihar (zapatua, hilak 29) goizean, 11.00etan hasita, Fibromialgia, minbizia eta osasuna hitzaldia eskainiko du Coliseoan Gabriel Ruiz Garcia Palentziako sendagile, akupuntore, naturopata eta abokatu ospetsuak. Defibel elkarteak antolatu du ekitaldia eta sarrera librea da. Mediku eta ikertzaile moduan, gure gaitzak geuk senda ditzakegula uste du, minbizia barne.

  - Zein arlotik bideratzeko asmoa duzu zapatuan eskainiko duzun hitzaldia?Batez ere, azpimarratu...


 • Asier Serrano (idazle eta musikaria): "Iradokitzailea da 'Abisalia', botereari buruz nire obsesioek hartu duten bidea"

  Asier Serranok liburu berria aurkeztu du. Estilo ugari biltzen dituen Abisalia lanak botereari buruzko narrazio laburren bilduma da eta sentipen unibertsalen gune bilakatu du, eibartarraren unibertso literarioko ohiko pertsonaiei lekua eskainita eta bere betiko obsesioei eutsita. Kokalekua uharte bat da eta, ipuin eta poemekin, giro surrealista sortu du.

  - Zein helbururekin kaleratu duzu liburu berri hau? Ipuin liburu poetikotzat definitu...


 • Ekhi Zugasti (#HortikZihar): "Neria izango dan abentura baten billa juan naiz"

  Karreria eta doktoraua amaittu barri dittu Ekhi Zugasti eibartarrak eta, beste ezertan hasi baiño lehen, motxila preparau eta mundua ezagutzera juan da. Otsaillaren 11n ekin zetsan abentura-bidaiari eta lehelengo geldialdixa Zeelanda Berrian egin dau. Gaztiari bere abentura horretan lagundu nahi detsanak, gaiñera, badauka horretarako aukeria, modu birtualian besterik ez bada be, hortikzihar.wordpress.com blog-ian eta Twitterren (@pekhines) biajiaren barri emoten juango da-eta.

  - Zer dala-eta ekin detsazu horrelako abenturiari?Denpora askuan buruan euki doten zeozer izan...


 • Irati Narbaiza eta Nagore Fernandez, arkitektuak: "Teorixatik praktikara saltua emon nahi izan dogu"

  - Zelakua izan da Berreibar arkitektura-proiektutik Ekimen Kulturalera billakatzeko...


 • Abundio Maestro, artista: "Aroztegian beharra amaitu eta taillak egiten hasten nintzen"

  Untzaga jubilatu etxean Abundio Maestroren egur-taillak eta koadroak ikus daitezke egunotan. Orain dela 79 urte Salamancan jaioa, 23 urterekin Eibarrera etorri eta hemen eman du ia bizitza osoa, beharra eta artearekiko bere zaletasuna tartekatuta. Domekan itxiko duten erakusketa gaur 19.15etatik 21.15etara eta bihar eta etzi 12.00etatik 14.00etara bisitatu daiteke.

  - Orain arte ez duzu inoiz erakusketarik egin, nolatan animatu zara ba?Jendeak animatuta ausartu...


 • Jone Lahidalga, Eibarko Koro Gaztea: "Mutilekin joko gehiago emango luke Koroak"

  Jone Lahidalga hemezortzi urteko eibartarrak, beste hamairu neskarekin batera, Eibarko Koro Gazteari ahotsa ipintzen dio Elena Martin-en zuzendaritzapean. Abesbatza honetan, sasoiaren arabera, batzuk alde egin eta beste berri batzuk sartzen joaten dira, baina azken aldian mutilik ez da gerturatu. Laster hori aldatuko den esperantza daukate, baina.

  - Noiz eta zergatik animatu zinen Eibarko Koro Gaztean parte hartzera?Orain dela hiruzpalau urte...


 • Oihan Vega (aurkezle eta musikaria): “Umoreak lagunduta, euskerarekin dugun jarrera begibistan ipintzen dugu”

  Oihan Vega bergararrak Euskararen Espektakulue eskainiko du Portalean gaur zortzi, hilaren 21ean, 19.30etan hasita. Ikuskizunak “Zergatik praktikatzen dugu sexua erderaz?” du izenburutzat eta gure hizkuntzarekin dugun jarrera aztertzen du, umorea eta musika lagun dituela. Ikuskizunerako sarrerak, 3 eurotan, salgai daude Kultun eta ...eta kitto!-n.

  - Zein ezaugarri ditu “Euskeraren Espektakulue” ikuskizunak? Antzerkia da? Zenbat irauten...


bajar

Kudeaketa

Diseinua eta gauzatzea

Laguntzailea