2014ko Apirilak 25, Ostirala. 11:00


BILATZAILEA


PUBLIZITATEA

JOSEBA APAOLAZA: “Teknologia berriekin aldatu egin dira harremanak”

XXXV. Antzerki Jardunaldiei agur esateko momentua iritsi da, eta kaixo esateko momentuan bezala, euskarazko antzezlan bat egongo da ikusgai. Felix Arkarazo, Itziar Atienza eta Joseba Apaolazaren eskutik ‘Ipar haizearen kontra’ obra datorkigu, kritika onenek bermatuta.

-‘Ipar haizearen kontra’ antzezlanean Leo Leikerena egiten duzu, Emmi Rothner internet bitartez ezagutzen duena. Zer da hortik abiatuta gertatzen dena?
Istripu bidez edo ezustean ezagutzen den bikotea da aurkezten dena, eta aurrez aurre ezagutu gabe muturreraino maitemintzen dira. E-mailen bidez ezagutzen doaz erabat maitemindu arte.
-Paradoxikoa izan daiteke, hotza edota inpretsonala ematen duen zerbaiten bitartez (ordenagailua edo internet), maitasuna bezalako zerbait beroa sortzen baita.
Bai, horrela da. Aztertzen ditugun gaiak betikoak dira, gizakiak bezain zaharrak: maitasuna, fideltasuna, konpromezua, abentura nahia eta abar luze bat. Aldatzen direnak ahalbideak dira. Lehen gutun bidez egiten zen eta denbora tartea zegoen. Gaurko ahalbide eta teknologia berriei esker harremanak beste era batekoak bilakatu dira eta gaur egun internetekin harremanak izateko beste modu bat dago. Istorio hau muturreraino eramandako zerbait da.
-Bitxia da, maitasun istorioa izanda, aktore bien artean ez dagoela kontaktu fisikorik.
Horrela eskatzen du antzezlanak. Mundu paralelo bi irudikatzen ditugu, aislatuak direnak. Horrek funtzioan zehar gure begiak elkartu gabe lan egitera eraman gaitu. Bitxitu egin du lan prozesua.
-30 saiotik gora egin dituzue. Nolako harrera izan du antzezlanak?
Ezinhobea. Besteak beste, Ercilla saria eman digute. Ongi etorria da eta obrak kalitatezko zigilua duen seinale. Hortan Fernando Bernues zuzendariak asmatu egin du, taularatze orduan obrari eman dion itxura eta bukaeran batez ere. Jendeak asko goraipatu duen gauza bat izan da hori, zeinen ongi hornituta dagoen.
-Eibarko Antzerki Jardunaldiak ixteko ardura edukiko duzue. Zer suposatzen du zuentzat?
Ez nekien! Eta euskaraz egiten den bakarrenetarikoa izango dela suposatzen dut…
-Euskarazko antzezlan batekin ekin zitzaien jardunaldiei eta euskarazko batekin amaituko da.
Euskaraz egitearena goraipatu nahi dut, guretzat ere erronka handia izan baitzen bertsio biak momentu berean estreinatzea, normalean bata eta bestearen artean tartea ematen delako. Toki batzuetan euskaraz eta beste batzuetan gazteleraz egiten dugu obra. Oso harro gaude. Obra zorrotza da, Itziar Atienza eta bion artean egiten dugu gehiena, testu askorekin, eta euskara eta gazteleraz batera egitea erronka da, baina harrotasunez hartzen dugu. Eibarren euskaraz egitea gustora hartzen dugu, desafio polita da, eta espero dut jendearentzat interesgarria eta erakargarria izatea.

Iragarki laburrak

subir

 • 1. Etxebizitza

  1.1 Salgai

  - – Pisua salgai J.A. Mogel kalean. 3 logela, balkoi-egongela eta sukaldea. Ganbara handia. Dena kanpora begira. Bizitzera sartzeko moduan. Tel. 681-223

  - – Babes Ofizialeko pisua salgai Soraluzen. 3 logela, trasteroa eta garajea. 80 m2. Tel. 637-321970 eta 635-728510.

  - – Aldapa barik bizitzeko aukera ezinhobea. Pisua salgai Fermin Calbetonen. Garaje-trasteroa aukeran. Tel. 646-680445.

  - – Babes Ofizialeko pisua salgai Barakaldo kalean. 2 logela eta garajea trasteroarekin. Tel. 660-736526.


 • 1. Etxebizitza

  1.2 Errentan

  - – Pisua eguzkitsu eta zabala alokagai Eibarren, bariantetik gertu. 3 logela, 2 bainu, sukalde-jangela, egongela eta terraza handia. Sartze

  - – Logela alokagai konpartitutako pisuan. Amañako dorreetan. Tel. 650-916914.

  - – Estreinatzeko pisua alokagai Bidebarrieta kalean. Guztiz berriztuta eta jantzita. 2 logela eta egongela handia. Tel. 652-764566.

  - – Eibarko bikote gazteak pisua hartuko luke errentan Eibarren. Tel. 619-935095.

  - – Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarko erdialdean. Tel. 618-354218.

  - – Buhardilla alokagai Ubitxan. Igogailluarekin. Atonduta eta bizitzera sartzeko moduan. Prezio interesgarria. Tel. 620-611718.

  - – Bikoteak pisua behar du alokairuan. Tel. 688-867226.


 • 3. Lokalak

  3.2 Errentan

  - – Aparkatzeko plaza alokagai Txomon. Tel. 658-710898.

  - – Lokala alokagai Otaola Etorbidean (1. solairua). 25 m2. Komun berria. Baita koadrilentzat ere. Tel. 681-303507.


 • 4. Lana

  4.1 Lan bila

  - – Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 625-895460. Carmen Maria.

  - – Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 638-835824. Oneida.

  - – Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 686-052084.

  - – Mutila eskaintzen da kamarero jarduteko. Esperientzia. Tel. 692-332871.

  - – Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 662-012834.

  - – Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Arratsaldez eta asteburuetan. Tel. 638-824278.

  - – Neska eskaintzen da edozein lanetarako. Interna. Tel. 632-337083.

  - – Neska eskaintzen da edozein lanetarako. Interna. Tel. 632-054894.

  - – Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko, etxeko lanak egiteko eta kamarera jarduteko. Tel. 652-352419.

  - – Emakume euskalduna eskaintzen da etxean laguntzeko: plantxa egin, ... Tel. 661-075520.

  - – Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 626-197219.

  - – Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 653-473375.

  - – Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko, soziedade edo pegorak garbitzeko, etabar. Orduka eta asteburuetan. Tel. 631-004374.

  - – Emakumea eskaintzen da goizez eta asteburuetan lan egiteko. Laguntzaile tituluarekin. Tel. 616-607121 eta 943-207183.

  - – Neska euskalduna eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta pegorak garbitzeko. Tel. 617-571210.

  - – Neska euskalduna eskaintzen da lanerako. Ikasketak: integrazio soziala eta erizaintza laguntzailea. Tel. 646-644125.

  - – Emakume arduratsua eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxea garbitzeko. Esperientzia. Tel. 618-444081.

  - – Neska eskaintzen da garbiketak egiteko eta nagusiak zaintzeko. Tel. 625-814727.

  - – Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 605-720298.

  - – Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 674-259376.

  - – Mutila eskaintzen da kamarero jarduteko, pintore moduan, sukaldari-laguntzaile eta nagusiak zaintzeko. Tel. 647-898016.

  - – Emakumea eskaintzen da goizez garbiketak egiteko eta nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 943-127018.

  - – Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 636-362251.

  - – Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 669-311385.

  - – Neska euskalduna eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Magisteritzan diplomatua atzerriko hizkuntzan. Tel. 664-558932

  - – Emakume arduratsua eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko garbiketak egiteko. Tel. 608-376387.

  - – Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Erreferentziak. Tel. 600-855686.

  - – Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko, eraikuntzan jarduteko eta beste edozein lanetarako. Tel. 652-579445.

  - – Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 618-354218.

  - – Neska eskaintzen da edozein lanetarako: zainketa, garbiketa, sukaldean lagundu. Tel. 698-567680.

  - – Neska eskaintzen da edozein lanetarako. Tel. 680-526228.

  - – Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Esperientzia. Tel. 943-531378 eta 690-925929.

  - – Neska eskaintzen da edozein lanetarako. Tel. 608-886701.

  - – Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 690-064225.

  - – Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 627-652870.

  - – Neska arduratsua eskaintzen da garbiketak eta etxeko lanak egiteko. Orduka eta asteburuetan. Tel. 639-611454.

  - – Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta igeltsero jarduteko. Tel. 638-560617.


 • 4. Lana

  4.2 Langile bila

  - – Kamarera euskalduna eta sukaldaria behar dira Eibarko jatetxe batean. Curriculum-a eta argazkia bidali Eibarko 46 posta-kutxatilara.

  - – Kamareroak behar dira Eibarko taberna batean. Euskaraz jakitea ezinbestekoa. Tel. 697-245186.

  - – Martxa betean dagoen negozioaren %50 salgai. Jornada osoko lana izateko aukera. Tel. 653-021169.


 • 5. Irakaskuntza

  5.1 Eskaerak

  - – Ingeniaritza Industriala egiten diharduen ikasleak karrera bera egin duen irakaslea behar du klase partikularrak hartzeko. Tel. 639-423673.


 • 5. Irakaskuntza

  5.2 Eskaintzak

  - – DBH, Batxilergo, Diplomatura eta Lizentziaturako Matematikak, Estatistika eta Kontabilitatea ematen dira. Tel. 685-739709.


 • 6. Denetarik

  6.1 Salgai

  - – Mugikortasun-garabia salgai. Tel. 658-710829.

  - – Bigarren eskuko Miele hozkailua eta Aspes garbigailua, eta Fagor ontzi-garbigailu berria salgai. 399 eurotan hirurak. Tel. 625-700365.

  - – Pegorarako eskilarak salbatzeko aparatua salgai. Prezioa adosteko. Tel. 943-200358.


 • 6. Denetarik

  6.2 Eman

  - – Eibar Sahara Elkarteak mahaiak eta apalategiak behar ditu. Tel. 665-704137.


bajar

HAUTESKUNDEAK 2012

Elkarrizketak

subir

 • Laura Albistegi, moda diseinatzailea: "Modarena mundu irekia da, aukerak eskaintzen dituena"

  Diseinu Industrialeko eta Produktuen Garapeneko Ingeniaritzan graduatu ondoren, eta diseinu grafikoan jardun eta gero, Laura Albistegi eibartarrak moda diseinua bere bizitza estilo eta pasio bihurtu du. Gasteiz On Pasarelaren 25. edizioko irabazlea izan da, hiriburuko dendek antolatutako modako astean. Orain dela urte batzuk kirol arloan (atletismoan eta foballean) lortutako emaitzengatik orri hauetako protagonista izandakoak ibilbide berri honetan ere badihardu izena eskuratzen.

  - Gasteizko saria eskuratu aurretik, hartu duzu parte beste inongo lehiaketetan?Beste bitara...


 • Begoña Cabaleiro (Emaus-Ekocenter): "Ekocenterra bigarren eskuko denda baino askoz gehiago da"

  Eibarko EH Bilduk alternatEIBAR izenburuari jarraituta antolatu dituen hitzaldi sortaren barruan, gaur (martitzena, hilak 8) hondakinen berrerabilpenaz berba egingo dute Emaus fundazioko ordezkariek, 19.00etan Portalean. Birziklapenari etekinik handiena ateratzeko kontuetan adituak dira Emaus fundaziokoak. Adibiderik garbiena euren eskutik sortutako Ekocenterrak dira.

  - Zer da Ekocenter bat?Toki bat baino gehiago, ahalik eta hondakin gutxien sortzea ahalbidetzen...


 • Jon Etxabek ondo gogoan dituenak (Zamoran bizitakoa ez ahazteko)

  Altzolan jaiotakoa bada ere, Eibarrekin lotura handia izan du Jon Etxabek. Eta izaten jarraitzen du: Etxarrin azken urteak egin eta gero, badira lau hilabete berriro Eibarrera etorri dela. Azitainen ere bost urte eman zituen apaiz Francoren sasoian, atxilotu eta Zamorako kartzelara eraman zuten arte. Bost egunez torturak jasan eta gero, zortzi urte egin zituen han eta bertako bizipenak kontatzen ditu gaur (martitzena, hilak 8) 19.00etan Portalean aurkeztuko duen Zamorako Landan liburuan, bere oroitzapen eta iritziekin. Berarekin izango dira Jesus Gutierrez historiagilea eta Xabier Amuriza bertsolaria.

  - Zergatik erabaki duzu liburua argitaratzea?Amuriza bertsolaria eta, nire moduan, kartzelan...


 • Maider Castillo: Mende laurdena foballean... eta jarraitzeko gogoarekin

  Emakume gutxi izango dira foballean Maider Castillo eibartarrak egiten diharduen ibilbidea burutzeko gauza. 1989an Eibartarrak-en hasi zen eta hamar urte geroago Torrejonera egin zuen jauzia, han bi denboraldi egin eta Levantera pasatzeko. Hamalaugarren denboraldia dihardu egiten Valentziako taldean. Taldeko kapitaina da eta, Superligako hainbat titulu irabazteaz gain, selekzioan ere askotan izan da. Pilak ez zaizkio gastatu eta oraingoz goi mailan jardutea besterik ez du buruan.

  - Zelan gogoratzen duzu Eibartarrak-ekin jokatu zenuen sasoi hura?Bestelako foballa zen hura....


 • Gabriel Ruiz, sendagilea: "Bihotzak nahiago du arineketan egitea ibiltzea baino"

  Bihar (zapatua, hilak 29) goizean, 11.00etan hasita, Fibromialgia, minbizia eta osasuna hitzaldia eskainiko du Coliseoan Gabriel Ruiz Garcia Palentziako sendagile, akupuntore, naturopata eta abokatu ospetsuak. Defibel elkarteak antolatu du ekitaldia eta sarrera librea da. Mediku eta ikertzaile moduan, gure gaitzak geuk senda ditzakegula uste du, minbizia barne.

  - Zein arlotik bideratzeko asmoa duzu zapatuan eskainiko duzun hitzaldia?Batez ere, azpimarratu...


 • Asier Serrano (idazle eta musikaria): "Iradokitzailea da 'Abisalia', botereari buruz nire obsesioek hartu duten bidea"

  Asier Serranok liburu berria aurkeztu du. Estilo ugari biltzen dituen Abisalia lanak botereari buruzko narrazio laburren bilduma da eta sentipen unibertsalen gune bilakatu du, eibartarraren unibertso literarioko ohiko pertsonaiei lekua eskainita eta bere betiko obsesioei eutsita. Kokalekua uharte bat da eta, ipuin eta poemekin, giro surrealista sortu du.

  - Zein helbururekin kaleratu duzu liburu berri hau? Ipuin liburu poetikotzat definitu...


 • Ekhi Zugasti (#HortikZihar): "Neria izango dan abentura baten billa juan naiz"

  Karreria eta doktoraua amaittu barri dittu Ekhi Zugasti eibartarrak eta, beste ezertan hasi baiño lehen, motxila preparau eta mundua ezagutzera juan da. Otsaillaren 11n ekin zetsan abentura-bidaiari eta lehelengo geldialdixa Zeelanda Berrian egin dau. Gaztiari bere abentura horretan lagundu nahi detsanak, gaiñera, badauka horretarako aukeria, modu birtualian besterik ez bada be, hortikzihar.wordpress.com blog-ian eta Twitterren (@pekhines) biajiaren barri emoten juango da-eta.

  - Zer dala-eta ekin detsazu horrelako abenturiari?Denpora askuan buruan euki doten zeozer izan...


 • Irati Narbaiza eta Nagore Fernandez, arkitektuak: "Teorixatik praktikara saltua emon nahi izan dogu"

  - Zelakua izan da Berreibar arkitektura-proiektutik Ekimen Kulturalera billakatzeko...


 • Abundio Maestro, artista: "Aroztegian beharra amaitu eta taillak egiten hasten nintzen"

  Untzaga jubilatu etxean Abundio Maestroren egur-taillak eta koadroak ikus daitezke egunotan. Orain dela 79 urte Salamancan jaioa, 23 urterekin Eibarrera etorri eta hemen eman du ia bizitza osoa, beharra eta artearekiko bere zaletasuna tartekatuta. Domekan itxiko duten erakusketa gaur 19.15etatik 21.15etara eta bihar eta etzi 12.00etatik 14.00etara bisitatu daiteke.

  - Orain arte ez duzu inoiz erakusketarik egin, nolatan animatu zara ba?Jendeak animatuta ausartu...


 • Jone Lahidalga, Eibarko Koro Gaztea: "Mutilekin joko gehiago emango luke Koroak"

  Jone Lahidalga hemezortzi urteko eibartarrak, beste hamairu neskarekin batera, Eibarko Koro Gazteari ahotsa ipintzen dio Elena Martin-en zuzendaritzapean. Abesbatza honetan, sasoiaren arabera, batzuk alde egin eta beste berri batzuk sartzen joaten dira, baina azken aldian mutilik ez da gerturatu. Laster hori aldatuko den esperantza daukate, baina.

  - Noiz eta zergatik animatu zinen Eibarko Koro Gaztean parte hartzera?Orain dela hiruzpalau urte...


bajar

Kudeaketa

Diseinua eta gauzatzea

Laguntzailea