2014ko Apirilak 17, Osteguna. 11:00


BILATZAILEA

IKER GALARTZA: “Euskerazko antzerkiari bere garrantzia eta lekua eman behar zaio”

Sara Cozar eta Joseba Usabiagarekin egiten du lan Iker Galartzak antzezlanean. Arg: Noticias de Gipuzkoa.

Bihar antzerki-maratoiari ekingo zaio herrian. 20 antzezpen izango dira guztira, eta euskerazko lanekin hasi eta amaituko dira XXXV. Antzerki Jardunaldiak. Bihar, estreinaldian, Txalo taldearen ‘Hil arte bizi’ egongo da ikusgai Hezkuntza Esparruan. Sara Cozar, Joseba Usabiaga eta Iker Galartza dira antzerkiko aktoreak.

-‘Hil arte bizi’ antzezlanean adiskidetasuna da ardatza, baina zein zentzutan?
Ez dugu adiskidetasunaren gainean beste barik irakaspen bat kontatu nahi, adiskidetasuna muga batzuetan jartzea da asmoa. Lerro batzuk markatzen ditugu eta planteatu nahi dugu ea muga horiek gurutzatu daitezkeen edo ez. Muga horiek gurutzatzeko egoerak muturrera eraman behar dira, maitasun kontuak dauden bezala, heriotza presente dagoen egoeretara. Adibidez, “lagun bati zerbait barkatuko zenioke?”, adar kontuak badira, nork daki, baina heriotza tartean badago, egoera aldatu egiten da.
-Heriotzaren pertzepzioak adiskidetasuna aldatzen du?
Horrelako kasuetan ez dakit zer gertatzen den, niri ez baizait horrelako egoera batetan egotea. Hala ere, gure antzerkian planteatuko dugun zerbait izango da. “Nik horrekin ez dut ezer jakin nahi, ez dut ikusi ere egin nahi”, baina heriotza tartean sartzen bada? Biotako bati hilabete gutxi geratzen bazaizkio?
-Antzezlanak adiskidetasunaren mugak planteatzen dituela diozu. Zeintzuk dira muga horiek? Edo antzezlana ikustea da komenigarriena hori jakiteko?
Pentsatzen dut ikusi egin behar dela, azkenean hori delako antzezlanaren funtsa. Kontatuko banu… Askotan pentsatu izan dut antzerkian ematen diren liburuxketan ikusleari esan behar zaiola handik irtetzean ez kontatzeko ikusitako ezer. Jakin nahi badute, antzerkia ikus dezatela.
-Jose Veigaren ‘Amigos hasta la muerte’-ren egokitzapena da antzezlana, zuk euskaratu eta Euskal Herrian kokatu duzuna. Nolakoa izan da lan hori?
Oso ondo funtzionatu duen testua izan da eta ez dakit zergatik, baina uste nuen Euskal Herrirako oso egokia zela. Euskeraz gatz eta piper asko izan zitekeela pentsatzen nuen. Orduan, testuari heldu eta ukitu ezberdinak eman nizkion. Adibidez, Argentinako musikekin apainduta zegoen jatorriko testua eta ez nuen zertan aldatu, baina nola beste begi batez begiratzen dugun hemen eta musika ere daukagunez, Gozategiren musika aukeratu nuen antzezlana apaintzeko. Gozategiren azken diska ari nintzen orduan entzuten eta esaten nuen, “honek duen musikak antzerkia apaintzeko balio du, egokia da”. Ez dugu zertan kanpora joan hainbat gauzen bila. Seguruenik, Tapia eta Leturia entzuten egongo banintz, berdin gertatuko litzateke eurekin. Musika eta antzezlanak ondo uztartzen zutela pentsatzen nuen, besterik ez. Horrela, Gozategikoei baimena eskatu eta aurrera. Eurak pozik!
-Aktore moduan zer izan da du zuretzat proiektu hau?
Zerbait ezberdina egitea izan da. Jendeak kartelean ikusten nauenean, Joseba Usabiagarekin gertatzen den bezala, barre egiteko asmoarekin etortzen da beti. Kuriosoa izango litzateke nire argazkia kartelean jarri eta gero ‘Cinco horas con Mario’ ikustea. Aktore bezala, gauza ezberdinak egitea gustatzen zaizkit. Antzezlan honek oreka ematen dit, baina jendeari espero duena ere ematen saiatzen gara, izan ere, horregatik gaude hemen, umoreagatik. Jendeari umorea gustatzen zaio eta horri eutsi behar zaio, baina horrez gain istorio polita kontatzeko gogoa du aktore batek, pertsonaia bat eraiki eta gauzak kontatu. Antzezlana ez da parodia bat, istorio polita kontatzen da. Ni horrekin konformatzen naiz.
-‘Ate joka’ antzezlana egin zenuten hirukotea berriz ere batu zarete. Zuen artean kimika dagoen seinale?
Bai, eta ez bakarrik eszenatoki gainean, kanpoan ere. Normalean entseguetarako data batzuk ezartzen dira, baina lagunekin lan egiteak hainbat desabantaila dauzka. Adibidez, entsaiatzeko geratu eta afaltzen amaitzen dugu, “ez dugu ezer egin!”. Hori egun batean gertatzen da eta hurrengoan “aizu, atzo ez genuen ezer egin, gaur gehiago egin beharko dugu”, “ongi da, etorri etxera eta irakurketa egingo dugu”. Pentsatzen dut zuzendariarekin entsaiatzera sekula baino hobeto heldu ginela! Jendeari ez zaio iruditzen, baina paperaren aurrean lan asko egin behar du aktore batek, arkatz eta koloretako errotulagailuekin eskuan. Bestetik, lagunak izanik, elkarri asko exijitzen diogu, konfidantza dago gure artean eta gauzak ateratzen dira. Gero, bidaian gabiltzanean hobe lagun artean joatea, bokadiloa jan eta sagardo botila zabaltzeko.
-Estreineko antzezlana egingo duzue Antzerki Jardunaldietan. Presio gehiago zuentzat?
Ilusio berezia egiten dit. Izan ere, orain dela 14 urte, 20 urterekin unibertsitateko antzerki taldean nengoenean, lan bat aurkeztu genuen Hezkuntza Esparruan. Caligularena egin nuen. Orduan bai nuela presioa, kaka eginda nengoen! Nire buruari esan nion ea bueltatuko nintzen berriz Eibarrera antzezlan bat egitera. 14 urte pasa dira, baina inoiz ez da beranduegi.
-Aurten euskerazko lanekin zabaldu eta itxiko dira jardunaldiak. Euskarazko antzerkia aldarrikatu beharra dago?
Hori da. ‘Ipar haizearen kontra’ lanarekin itxiko dira jardunaldiak. Aurten maila handiko 4-5 lan estreinatu dira Euskal Herrian. Euskal antzerkigintzak apustu handia egin du eta afizioa sortzeko moduko lanak dira. Ea jendea animatzen den euskarazko lanak ikustera.  Beti iruditzen zaigu, pelikulekin gertatzen den bezala, lanek galdu egiten dutela euskeraz, baina pentsatzen dut etxean maila dagoela eta zorte handia dugula. Euskerazko antzerkiari bere garrantzia eta lekua eman behar zaio. ‘Ipar haizearen kontra’ gazteleraz ere egingo da, seguruenik gurea ere geroago, baina euskeraz abiatu diren produkzioak dira.

Iragarki laburrak

subir

 • 1. Etxebizitza

  1.1 Salgai

  - – Pisua salgai J.A. Mogel kalean. 3 logela, balkoi-egongela eta sukaldea. Ganbara handia. Dena kanpora begira. Bizitzera sartzeko moduan. Tel. 681-223

  - – Babes Ofizialeko pisua salgai Soraluzen. 3 logela, trasteroa eta garajea. 80 m2. Tel. 637-321970 eta 635-728510.

  - – Aldapa barik bizitzeko aukera ezinhobea. Pisua salgai Fermin Calbetonen. Garaje-trasteroa aukeran. Tel. 646-680445.

  - – Babes Ofizialeko pisua salgai Barakaldo kalean. 2 logela eta garajea trasteroarekin. Tel. 660-736526.


 • 1. Etxebizitza

  1.2 Errentan

  - – Pisua eguzkitsu eta zabala alokagai Eibarren, bariantetik gertu. 3 logela, 2 bainu, sukalde-jangela, egongela eta terraza handia. Sartze

  - – Logela alokagai konpartitutako pisuan. Amañako dorreetan. Tel. 650-916914.

  - – Estreinatzeko pisua alokagai Bidebarrieta kalean. Guztiz berriztuta eta jantzita. 2 logela eta egongela handia. Tel. 652-764566.

  - – Eibarko bikote gazteak pisua hartuko luke errentan Eibarren. Tel. 619-935095.

  - – Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarko erdialdean. Tel. 618-354218.

  - – Buhardilla alokagai Ubitxan. Igogailluarekin. Atonduta eta bizitzera sartzeko moduan. Prezio interesgarria. Tel. 620-611718.

  - – Bikoteak pisua behar du alokairuan. Tel. 688-867226.


 • 3. Lokalak

  3.2 Errentan

  - – Aparkatzeko plaza alokagai Txomon. Tel. 658-710898.

  - – Lokala alokagai Otaola Etorbidean (1. solairua). 25 m2. Komun berria. Baita koadrilentzat ere. Tel. 681-303507.


 • 4. Lana

  4.1 Lan bila

  - – Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 625-895460. Carmen Maria.

  - – Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 638-835824. Oneida.

  - – Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 686-052084.

  - – Mutila eskaintzen da kamarero jarduteko. Esperientzia. Tel. 692-332871.

  - – Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 662-012834.

  - – Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Arratsaldez eta asteburuetan. Tel. 638-824278.

  - – Neska eskaintzen da edozein lanetarako. Interna. Tel. 632-337083.

  - – Neska eskaintzen da edozein lanetarako. Interna. Tel. 632-054894.

  - – Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko, etxeko lanak egiteko eta kamarera jarduteko. Tel. 652-352419.

  - – Emakume euskalduna eskaintzen da etxean laguntzeko: plantxa egin, ... Tel. 661-075520.

  - – Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 626-197219.

  - – Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 653-473375.

  - – Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko, soziedade edo pegorak garbitzeko, etabar. Orduka eta asteburuetan. Tel. 631-004374.

  - – Emakumea eskaintzen da goizez eta asteburuetan lan egiteko. Laguntzaile tituluarekin. Tel. 616-607121 eta 943-207183.

  - – Neska euskalduna eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta pegorak garbitzeko. Tel. 617-571210.

  - – Neska euskalduna eskaintzen da lanerako. Ikasketak: integrazio soziala eta erizaintza laguntzailea. Tel. 646-644125.

  - – Emakume arduratsua eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxea garbitzeko. Esperientzia. Tel. 618-444081.

  - – Neska eskaintzen da garbiketak egiteko eta nagusiak zaintzeko. Tel. 625-814727.

  - – Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 605-720298.

  - – Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 674-259376.

  - – Mutila eskaintzen da kamarero jarduteko, pintore moduan, sukaldari-laguntzaile eta nagusiak zaintzeko. Tel. 647-898016.

  - – Emakumea eskaintzen da goizez garbiketak egiteko eta nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 943-127018.

  - – Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 636-362251.

  - – Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 669-311385.

  - – Neska euskalduna eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Magisteritzan diplomatua atzerriko hizkuntzan. Tel. 664-558932

  - – Emakume arduratsua eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko garbiketak egiteko. Tel. 608-376387.

  - – Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Erreferentziak. Tel. 600-855686.

  - – Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko, eraikuntzan jarduteko eta beste edozein lanetarako. Tel. 652-579445.

  - – Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 618-354218.

  - – Neska eskaintzen da edozein lanetarako: zainketa, garbiketa, sukaldean lagundu. Tel. 698-567680.

  - – Neska eskaintzen da edozein lanetarako. Tel. 680-526228.

  - – Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Esperientzia. Tel. 943-531378 eta 690-925929.

  - – Neska eskaintzen da edozein lanetarako. Tel. 608-886701.

  - – Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 690-064225.

  - – Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 627-652870.

  - – Neska arduratsua eskaintzen da garbiketak eta etxeko lanak egiteko. Orduka eta asteburuetan. Tel. 639-611454.

  - – Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta igeltsero jarduteko. Tel. 638-560617.


 • 4. Lana

  4.2 Langile bila

  - – Kamarera euskalduna eta sukaldaria behar dira Eibarko jatetxe batean. Curriculum-a eta argazkia bidali Eibarko 46 posta-kutxatilara.

  - – Kamareroak behar dira Eibarko taberna batean. Euskaraz jakitea ezinbestekoa. Tel. 697-245186.

  - – Martxa betean dagoen negozioaren %50 salgai. Jornada osoko lana izateko aukera. Tel. 653-021169.


 • 5. Irakaskuntza

  5.1 Eskaerak

  - – Ingeniaritza Industriala egiten diharduen ikasleak karrera bera egin duen irakaslea behar du klase partikularrak hartzeko. Tel. 639-423673.


 • 5. Irakaskuntza

  5.2 Eskaintzak

  - – DBH, Batxilergo, Diplomatura eta Lizentziaturako Matematikak, Estatistika eta Kontabilitatea ematen dira. Tel. 685-739709.


 • 6. Denetarik

  6.1 Salgai

  - – Mugikortasun-garabia salgai. Tel. 658-710829.

  - – Bigarren eskuko Miele hozkailua eta Aspes garbigailua, eta Fagor ontzi-garbigailu berria salgai. 399 eurotan hirurak. Tel. 625-700365.

  - – Pegorarako eskilarak salbatzeko aparatua salgai. Prezioa adosteko. Tel. 943-200358.


 • 6. Denetarik

  6.2 Eman

  - – Eibar Sahara Elkarteak mahaiak eta apalategiak behar ditu. Tel. 665-704137.


bajar

HAUTESKUNDEAK 2012

Elkarrizketak

subir

 • Begoña Cabaleiro (Emaus-Ekocenter): "Ekocenterra bigarren eskuko denda baino askoz gehiago da"

  Eibarko EH Bilduk alternatEIBAR izenburuari jarraituta antolatu dituen hitzaldi sortaren barruan, gaur (martitzena, hilak 8) hondakinen berrerabilpenaz berba egingo dute Emaus fundazioko ordezkariek, 19.00etan Portalean. Birziklapenari etekinik handiena ateratzeko kontuetan adituak dira Emaus fundaziokoak. Adibiderik garbiena euren eskutik sortutako Ekocenterrak dira.

  - Zer da Ekocenter bat?Toki bat baino gehiago, ahalik eta hondakin gutxien sortzea ahalbidetzen...


 • Jon Etxabek ondo gogoan dituenak (Zamoran bizitakoa ez ahazteko)

  Altzolan jaiotakoa bada ere, Eibarrekin lotura handia izan du Jon Etxabek. Eta izaten jarraitzen du: Etxarrin azken urteak egin eta gero, badira lau hilabete berriro Eibarrera etorri dela. Azitainen ere bost urte eman zituen apaiz Francoren sasoian, atxilotu eta Zamorako kartzelara eraman zuten arte. Bost egunez torturak jasan eta gero, zortzi urte egin zituen han eta bertako bizipenak kontatzen ditu gaur (martitzena, hilak 8) 19.00etan Portalean aurkeztuko duen Zamorako Landan liburuan, bere oroitzapen eta iritziekin. Berarekin izango dira Jesus Gutierrez historiagilea eta Xabier Amuriza bertsolaria.

  - Zergatik erabaki duzu liburua argitaratzea?Amuriza bertsolaria eta, nire moduan, kartzelan...


 • Maider Castillo: Mende laurdena foballean... eta jarraitzeko gogoarekin

  Emakume gutxi izango dira foballean Maider Castillo eibartarrak egiten diharduen ibilbidea burutzeko gauza. 1989an Eibartarrak-en hasi zen eta hamar urte geroago Torrejonera egin zuen jauzia, han bi denboraldi egin eta Levantera pasatzeko. Hamalaugarren denboraldia dihardu egiten Valentziako taldean. Taldeko kapitaina da eta, Superligako hainbat titulu irabazteaz gain, selekzioan ere askotan izan da. Pilak ez zaizkio gastatu eta oraingoz goi mailan jardutea besterik ez du buruan.

  - Zelan gogoratzen duzu Eibartarrak-ekin jokatu zenuen sasoi hura?Bestelako foballa zen hura....


 • Gabriel Ruiz, sendagilea: "Bihotzak nahiago du arineketan egitea ibiltzea baino"

  Bihar (zapatua, hilak 29) goizean, 11.00etan hasita, Fibromialgia, minbizia eta osasuna hitzaldia eskainiko du Coliseoan Gabriel Ruiz Garcia Palentziako sendagile, akupuntore, naturopata eta abokatu ospetsuak. Defibel elkarteak antolatu du ekitaldia eta sarrera librea da. Mediku eta ikertzaile moduan, gure gaitzak geuk senda ditzakegula uste du, minbizia barne.

  - Zein arlotik bideratzeko asmoa duzu zapatuan eskainiko duzun hitzaldia?Batez ere, azpimarratu...


 • Asier Serrano (idazle eta musikaria): "Iradokitzailea da 'Abisalia', botereari buruz nire obsesioek hartu duten bidea"

  Asier Serranok liburu berria aurkeztu du. Estilo ugari biltzen dituen Abisalia lanak botereari buruzko narrazio laburren bilduma da eta sentipen unibertsalen gune bilakatu du, eibartarraren unibertso literarioko ohiko pertsonaiei lekua eskainita eta bere betiko obsesioei eutsita. Kokalekua uharte bat da eta, ipuin eta poemekin, giro surrealista sortu du.

  - Zein helbururekin kaleratu duzu liburu berri hau? Ipuin liburu poetikotzat definitu...


 • Ekhi Zugasti (#HortikZihar): "Neria izango dan abentura baten billa juan naiz"

  Karreria eta doktoraua amaittu barri dittu Ekhi Zugasti eibartarrak eta, beste ezertan hasi baiño lehen, motxila preparau eta mundua ezagutzera juan da. Otsaillaren 11n ekin zetsan abentura-bidaiari eta lehelengo geldialdixa Zeelanda Berrian egin dau. Gaztiari bere abentura horretan lagundu nahi detsanak, gaiñera, badauka horretarako aukeria, modu birtualian besterik ez bada be, hortikzihar.wordpress.com blog-ian eta Twitterren (@pekhines) biajiaren barri emoten juango da-eta.

  - Zer dala-eta ekin detsazu horrelako abenturiari?Denpora askuan buruan euki doten zeozer izan...


 • Irati Narbaiza eta Nagore Fernandez, arkitektuak: "Teorixatik praktikara saltua emon nahi izan dogu"

  - Zelakua izan da Berreibar arkitektura-proiektutik Ekimen Kulturalera billakatzeko...


 • Abundio Maestro, artista: "Aroztegian beharra amaitu eta taillak egiten hasten nintzen"

  Untzaga jubilatu etxean Abundio Maestroren egur-taillak eta koadroak ikus daitezke egunotan. Orain dela 79 urte Salamancan jaioa, 23 urterekin Eibarrera etorri eta hemen eman du ia bizitza osoa, beharra eta artearekiko bere zaletasuna tartekatuta. Domekan itxiko duten erakusketa gaur 19.15etatik 21.15etara eta bihar eta etzi 12.00etatik 14.00etara bisitatu daiteke.

  - Orain arte ez duzu inoiz erakusketarik egin, nolatan animatu zara ba?Jendeak animatuta ausartu...


 • Jone Lahidalga, Eibarko Koro Gaztea: "Mutilekin joko gehiago emango luke Koroak"

  Jone Lahidalga hemezortzi urteko eibartarrak, beste hamairu neskarekin batera, Eibarko Koro Gazteari ahotsa ipintzen dio Elena Martin-en zuzendaritzapean. Abesbatza honetan, sasoiaren arabera, batzuk alde egin eta beste berri batzuk sartzen joaten dira, baina azken aldian mutilik ez da gerturatu. Laster hori aldatuko den esperantza daukate, baina.

  - Noiz eta zergatik animatu zinen Eibarko Koro Gaztean parte hartzera?Orain dela hiruzpalau urte...


 • Oihan Vega (aurkezle eta musikaria): “Umoreak lagunduta, euskerarekin dugun jarrera begibistan ipintzen dugu”

  Oihan Vega bergararrak Euskararen Espektakulue eskainiko du Portalean gaur zortzi, hilaren 21ean, 19.30etan hasita. Ikuskizunak “Zergatik praktikatzen dugu sexua erderaz?” du izenburutzat eta gure hizkuntzarekin dugun jarrera aztertzen du, umorea eta musika lagun dituela. Ikuskizunerako sarrerak, 3 eurotan, salgai daude Kultun eta ...eta kitto!-n.

  - Zein ezaugarri ditu “Euskeraren Espektakulue” ikuskizunak? Antzerkia da? Zenbat irauten...


bajar

Kudeaketa

Diseinua eta gauzatzea

Laguntzailea